News

शेतकरी मुक्तीचा निर्णायक नारा

शेतकरी मुक्तीचा निर्णायक नारा

read more
किसानपुत्र आंदोलन का व कसे?

किसानपुत्र आंदोलन का व कसे?

read more
Government Schemes for Farmers ( शेतकर्यांसाठीच्या  शासकीय योजना )

Government Schemes for Farmers ( शेतकर्यांसाठीच्या शासकीय योजना )

read more
How to prepare Jivamrut (जिवामृत म्हणजे काय?)

How to prepare Jivamrut (जिवामृत म्हणजे काय?)

read more